+90 (224) 364 33 78 •

mail : ik@akdemtekstil.com.tr Kale mah. Karasu Cad. No:1 Kestel/Bursa Telefon: +90 (224) 372 36 90 90 / 372 36 91 372 36 92

mail : ik@akdemtekstil.com.tr Kale mah. Karasu Cad. No:1 Kestel/Bursa Telefon: +90 (224) 372 36 90 90 / 372 36 91 372 36 92

mail :  ik@akdemtekstil.com.tr